انواع لوله

لوله درز مستقیم گاز خانگی
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن