اتصالات تجهیزات آتشنشانی

جعبه
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد تاریخ
جعبه ۷۰*۶۰ روکار ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۰/۵میل ۷۰*۶۰ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
جعبه ۷۰*۶۰ روکار ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۰/۸میل ۷۰*۶۰ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
جعبه ۶۰*۵۰ روکار ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰/۵میل ۶۰*۵۰ دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
جعبه استیل ۷۰*۶۰ روکار ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱ میل ۷۰*۶۰ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
جعبه ۷۰*۶۰ روکار نقره ای ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱ میل ۷۰*۶۰ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن