انواع ورق

ورق اسید شوئی
نام محصول قیمت آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند تاریخ
ورق اسید شوئی ۲ تماس بگیرید ST۳۷ ۲ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۲ تماس بگیرید W۲۲ ۲ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۲٫۵ ۷۵,۰۰۰ W۲۲ ۲,۵ رول ۱۲۵۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۲٫۵ ۷۵,۵۰۰ W۲۲ ۲,۵ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۳ ۷۳,۸۰۰ W۲۲ ۳ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۳ تماس بگیرید W۲۲ ۳ رول ۱۲۵۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۴ ۷۱,۱۰۰ ST۳۷ ۴ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۴ تماس بگیرید W۲۲ ۴ رول ۱۲۵۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۴ تماس بگیرید W۲۲ ۴ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۴ ۷۱,۰۰۰ ST۳۷ ۴ رول ۱۲۵۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۵ تماس بگیرید W۲۲ ۵ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن