انواع ورق

ورق آجدار
نام محصول قیمت ابعاد کارخانه وضعیت تاریخ
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۶۷,۱۰۰ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۷۴,۱۰۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۶۷,۱۰۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۶۷,۱۰۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن