میلگرد

زیگزاگ
نام محصول قیمت سایز طول محل بارگیری تاریخ
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی تماس بگیرید ۶ سانتی ۵۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی تماس بگیرید ۸ سانتی ۵۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن